Doba rata ili šta da se radi? (1)

Ekstremna opasnost u svetu u naredne dve decenije zahteva da Rusija prilagodi svoju spoljnu i odbrambenu politiku. Već sam pisao da bi ova politika trebalo da se zasniva na koncepciji „Tvrđave Rusije”