Novi Veliki rat?

Za razliku od Prvog svetskog rata, sada imamo problem sa Anglosaksoncima. Ali u slučaju većeg sukoba trebalo bi ostati po strani