V. Konatar: Crna Gora klizi u kolaps

„Uloga Vlade, koja se kreira mimo izborne volje građana Crne Gore, svela se na ulogu koordinatora u realizaciji politika vandržavnih i međunarodnih centara moći”