V. Knežević: Kome smeta beogradski metro?

Tad kad je Beograd prvi put počeo da pravi planove za metro, godine 1968, Beč je počeo izgradnju prve linije za gradski U-Bahn (metro). Tada počeo, danas ima 83 kilometra metroa

Drugi pad Sebastijana Kurca

Svi iz prakse znaju da politika nije etička kategorija. Svejedno, i najtrezveniji se posle izgovaranja te rečenice vraćaju u iluziju da ipak jeste. Kurc je podigao zavesu ispred te iluzije