Napred – ka Vizantiji

Ukrajinski rat delovao je kao katalizator političkih ideja Rusije. Razvile su se nove koncepcije, a neke stare su obnovljene. Među ponovo rođenim vizijama našla se i ideja vizantizma

Mač i diplomatija usud Stefana Nemanje

Namera ovog nepretencioznog teksta, na tragu pomenute TV serije, jeste da za trenutak rasvetli životvorstvo i istorijski doprinos pomalo zaboravljenih predaka