Filip Rodić: Vojska i menadžeri

Otpor koji je „civilni sektor“ pružao kupovini novog naoružanja za Vojsku Srbije (te „migovi“ su „krntije“, te zameramo se Zapadu) sada se preneo i na ideju o vojnom roku