Osam bogatih vekova Srpskog Itebeja

Miloš Crnjanski, koji je i sam po dedi Itebejac, ostavio je brojne zapise o svom boravku u selu u kojem njegovi rođaci i danas imaju porodičnu kuću