Vojvođani – „nacija u nastajanju”

Toksična ideja „vojvođanske nacije” trenutno se gaji po bizarnim, ekstremističkim („autonomaškim”) krugovima – za koje je lepo uočeno da su „opasni, plaćeni i znaju da su sledeći na spisku klijenata srca tame”