Briselske poruke

Ako je donedavno bilo prostora za samozavaravanje, danas je jasno da poštovanje teritorijalnog integireteta Srbije i tzv. „evropski put” Srbije nisu spojivi. Šta to znači u praksi?