Moskva: Venecueli preti rat

Rusija spremna da se uključi u mehanizam posredovanja i konsultacija koji su prihvatljivi za strane u Venecueli