Ž. Buturović: Neki novi klinci

Signal koji šalje preovlađujuća želja za studiranjem u inostranstvu se polako menja: ona postaje indikator konformizma i karijerizma kao dominantne motivacije, a relativno manje sposobnosti i želje za znanjem