Kvinta gura Srbiju i RS ka NATO-u?

„Srbija nikako ne sme da popusti, ne zbog ulaska Kosova u NATO, već zato što je to naša teritorija“, komentariše Dragomir Anđelković