Pravi kraj rata

Srbi su odigrali odlučujuću ulogu u pobedi nad Nemačkom, Austrougarskom, Bugarskom i Turskom i trijumfalno završili Svetski rat na današnji dan 1918, kada je potpisana bezuslovna kapitulacija Bugarske