F. Rodić: Problemi sa kontekstom

Kontekst, i samo kontekst, jeste problem s izjavom Vesne Mališić, gde je crtanje trobojki u CG uporedila s hipotetičkim crtanjem šahovnica po Vojvodini