Z. Avramović: Poraz ideologije od nauke

Odgovor Institutu za filozofiju i društvenu teoriju koji, sa Laboratorijom za istraživanje roda, osporava zakonitost rada na izmeni nekih sadržaja u udžbenicima biologije

M. Radojičić: Anatomija jedne obmane

Šta je, zapravo, istina o dešavanjima u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u proteklih desetak godina, a koja su ovim najnovijim događajem samo kulminirala?