I posle Tita, Tito?

Pokušaćemo da pokažemo gde sve i u kojim oblicima titoizam opstaje, ali i da makar normativno opišemo model koji bi mogao da usledi kad se jednom rešimo titoističke dogme