Z. Milivojević: Maske, gospodo

Umesto dosadašnjeg pogleda na maske da „moja maska štiti mene”, potrebna nam je svesnost da – tvoja maska čuva mene, a moja maska čuva tebe