Ž. Rakić: Samit za zaborav

Okupljanje lidera NATO u okolini Londona, najmanje je ličilo na obeležavanje jubileja, a mnogo više na haotično porodično okupljanje

Nova lica totalitarizma

Vraćamo li se, konačno, nazad u epohu socijalnih potresa prouzrokovanih klasnom borbom, kao tokom čitavog XIX i XX stoleća?