Drama kulture samoponištavanja

U knjizi „Preziranje sopstvenog: O kulturološkoj samomržnji u Evropi” autor Frank Lison objašnjava kako je Evropa od uloge da vodi čitav svet stigla do toga da ne zna šta će sama sa sobom

Nezavisno sudstvo! Ali od koga?

Sad smo u prilici da gledamo dokidanje „treće grane vlasti“. Sudstvo u našoj zemlji će se uskoro pretvoriti u ruševinu iz koje više ništa neće moći da iznikne. Ovo je vreme kad se vraćamo u – kadiluk

Zapad sve manje mari za BiH

Proces opadanja brige Zapada za „bolesnika na Miljacki“ je očigledan. I, on nije neka promena politike nego promena odnosa snaga u svetu. Realnost. To pokazuju brojna dešavanja