Istorijska poseta Bagdadu (2)

Neuništiv je narod koji se sa takvom odlučnošću i stoicizmom suprotstavlja mnogo nadmoćnijem agresoru. Osećaj solidarnosti je bio jedini odušak, uteha i osveta sejačima smrti

Drama kulture samoponištavanja

U knjizi „Preziranje sopstvenog: O kulturološkoj samomržnji u Evropi” autor Frank Lison objašnjava kako je Evropa od uloge da vodi čitav svet stigla do toga da ne zna šta će sama sa sobom