Bilderberg grupa u kratkim crtama

Bilderberg grupa je nadvladina organizacija, po ciljevima globalnog karaktera, koja koristi vlade zemalja da obave poslove koje oni formulišu i pokrenu. Jedan od važnih poslova im je pripremanje kadrova koji će vladati državama